Hungarian version
Félegyházi András
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács
     English version

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok


 

Félegyházi András

hun-en 006 - 2010-08-17

házastársi vagyonjogi megállapodás

 

No.

Magyar/Hungarian

Angol/English

1.       

házastársi vagyonjogi megállapodás

marriage settlement agreement, prenuptial agreement

2.   

szerződő felek

contracting parties

3.     

egybehangzóan kijelentik

declare in agreement

4.     

különvagyon

separate property

5.    

ingó vagyon

personal asset

6.   

ingatlan

real estate

7.   

közokirat

document issued by a competent authority

8.   

magánokirat

private document

9.   

közjegyzői okirat

notary public deed

10. 

okirat

document, instrument, record, deed

11. 

leszármazó

offspring

12.   

igazgatásrendészet

law enforcement

13. 

helybenhagyólag aláír

sign in approval

14.

ellenjegyezte

countersigned by

15.

illetékesség

competence

16.    

alapterület (lakás)

floor area

17. 

törzstőke

registered capital

18.

öröklés

inheritance

19.  

hozam

yield

20.   

lakos

inhabitant

21.  

anyakönyvvezető

registrar

 

  

Fordítás angolról magyarra, fordítás magyarról angolra, nagy tapasztalattal.