Hungarian version


András Félegyházi - alias - ndrás
English-Hungarian / Hungaran-English Translator and Interpreter

Philoophy: Translation is my hobby as well    

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Félegyházi András Bingo

Magyar mérleg sor nevek angol változatai

English versions of the names of the Hungarian balance sheet lines

01. eszközök (aktivák)
02. befektetett eszközök
03. immateriális javak
04. alapítás-átszervezés aktivált értéke
05. kísérleti fejlesztés aktivált értéke
06. vagyoni értékű jogok
07. szellemi termékek
08. üzleti vagy cégérték
09. immateriális javakra adott előlegek
10. immateriális javak értékhelyesbítése
11. tárgyi eszközök
12. ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
13. műszaki berendezések, gépek, járművek
14. egyéb berendezések, felszerelések, járművek
15. tenyészállatok
16. beruházások, felújítások
17. beruházásokra adott előlegek
18. tárgyi eszközök értékhelyesbítése
19. befektetett pénzügyi eszközök
20. tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
21. tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
22. egyéb tartós részesedés
23. tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
24. egyéb tartósan adott kölcsön
25. tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
26. befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
27. forgóeszközök
28. készletek
29. anyagok
30. befejezetlen termelés és félkész termékek
31. növendék-, hízó- és egyéb állatok
32. késztermékek
33. áruk
34. készletre adott előlegek
35. követelések
36. követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
37. követelések kapcsolt vállalkozással szemben
38. követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
39. váltókövetelések
40. egyéb követelések
41. értékpapírok
42. részesedés kapcsolt vállalkozásban
43. egyéb részesedés
44. saját részvények, saját üzletrészek
45. forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
46. pénzeszközök
47. pénztár, csekkek
48. bankbetétek
49. aktív időbeli elhatárolások
50. bevételek aktív időbeli elhatárolása
51. költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
52. halasztott ráfordítások
53. források (passzívák)
54. saját tőke
folytatás jön.....

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal