Hungarian version


András Félegyházi - alias - ndrás
English-Hungarian / Hungaran-English Translator and Interpreter

Philoophy: Translation is my hobby as well    

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Félegyházi András

Bingo angol-magyar EU vám szakszótár

Bingo English-Hungarian EU Customs Dictionary

AA -Administrative Arrangement Adminisztratív Megállapodás
AEO - Authorised Economic Operator Engedélyezett Gazdálkodó
AEO C - Authorised Economic Operator “Customs Simplifications”

Engedélyezett Gazdálkodóra vonatkozó „Vámügyi Egyszerűsítések”

AEO F - Authorised Economic Operator “Customs Simplifications/Security and Safety” Engedélyezett Gazdálkodóra vonatkozó „Vámügyi Egyszerűsítések/Biztonság”
CC - Community Customs Code - Regulation (EEC) No 2913/92 Közösségi Vámkódex -  2913/92 sz. (EGK) Rendelet
CCIP - Customs Code Implementing Provisions - Regulation (EEC) No 2454/93 Vámkódex Végrehajtási Rendeletek – Vámkódex Vhr. - 2454/93 sz, (EGK) Rendelet
CN - Combined Nomenclature Kombinált Nomenklatúra
CPEI - Customs Procedures with Economic Impact Gazdasági Hatású Vámeljárások
LCP - Local Clearance Procedure Helyi Vámkezelési Eljárás
MCC - Modernised Customs Code Modernizált Közösségi Vámkódex
MS - Member State(s) Tagállam(ok)
NSA - National Statistical Authorities Nemzeti Statisztikai Hatóságok
P&R - Prohibitions and Restrictions Tiltások és Korlátozások
SASP - Single Authorisation for Simplified Procedure Egyszerűsített Eljárásokra vonatkozó Egységes Engedély
SDP - Simplified Declaration Procedure Egyszerűsített Nyilatkozattételi Eljárás (Egyszerűsített Vámkezelési Eljárás)
SP - Simplified Procedures Egyszerűsített Eljárások
TOR - Traditional Own Resources Hagyományos Saját Források

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal