Hungarian version


András Félegyházi - alias - ndrás
English-Hungarian / Hungaran-English Translator and Interpreter

Philoophy: Translation is my hobby as well    

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Félegyházi András

Bingo angol-magyar szerződéstípusok szótár

Bingo English-Hungarian Contract Types Dictionary

Car Selling Contract Gépkocsi értékesítési szerződés
Contract For Services Rendered Szolgáltatási szerződés
Personal Loan Contract Személyes kölcsönszerződés
Employment Contract Foglalkoztatási szerződés
Rent To Own Contract Lízing szerződés
Photography Contract Fényképészeti szerződés
Lease Contract Bérleti szerződés
Partnership Agreement Partneri szerződés
Independent Contractor Agreement Független vállalkozói szerződés
Cleaning Contract Tisztítási szerződés
Rental Contract Bérleti szerződés
Collective Agreement Kollektív szerződés
Contractor Contract Vállalkozói szerződés
Purhcase and Sale Contract Adásvételi szerződés
Insurance Contract Biztosítási szerződés
Agent Contract  Ügynöki szerződés
Loan Contract Kölcsönszerződés
Contract of Lease Haszonbérleti szerződés
Gift Contract Ajándékozási szerződés
Consulting Agreement Tanácsadói szerződés
Construction Contract Építési szerződés
Credit Agreement Hitelmegállapodás
Letter of Intent Szándéknyilatkozat
Contribution Agreement Hozzájárulási megállapodás
Outsoursing Agreement Kiszervezési megállapodás
Purchase Agreement Vásárlási megállapodás
Co-operation Agreement Együttműködési megállapodás
Escrow Agreement Letéti megállapodás
Funding Agreement Finanszirozási megállapodás
Bankruptcy Agreement Csődmegállapodás
Marketing Agreement Marketing megállapodás
Licence Agreement Licenc megállapodás
Arbitration Agreement Választottbírósági megállapodás
Manufacturing Contract Gyártási szerződés
Merger Agreement Fúziós megállapodás

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal